Το ΙΕΚ

Διοίκηση

Διευθυντής:

Ιωάννης Κουσουράκος, Εκπαιδευτικός ΠΕ 04.02 Χημικός,  D.E.A.  Πανεπιστημίου Fran?ois-Rabelais Tours

Υποδιευθυντής:  

Γραμματεία:   

Ρήγας Δημήτρης — Εκπαιδευτικός ΠΕ86 Πληροφορικής
Περδικάρης Ανδρέας — Εκπαιδευτικός ΠΕ03 Μαθηματικός

Κανονισμός Λειτουργίας

Ο Κανονισμός Λειτουργίας των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) ορίζεται   εδώ και τροποποιήθηκε από το ακόλουθο ΦΕΚ

Εγκαταστάσεις

Το Δ.Ι.Ε.Κ. Λευκάδας συστεγάζεται με το ΕΠΑΛ Λευκάδας και το Εσπερινό ΕΠΑΛ Λευκάδας.

Η Πρακτική Άσκηση της ειδικότητας «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων» γίνεται σε δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς στην πόλη της Λευκάδας.

Η Πρακτική Άσκηση της ειδικότητας «Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης» γίνεται σε κομμωτήρια στην πόλη της Λευκάδας.