Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

Εργασίες τελικών εξετάσεων
- Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2021 -

Αγαπητοί/ες εκπαιδευόμενοι/ες,

σας υπενθυμίζουμε ότι η περίοδος των τελικών εξετάσεων διεξάγεται με τη μέθοδο γραπτών εργασιών μέσω της πλατφόρμας Open eClass.

Η ημερομηνία ολοκλήρωσης της εξεταστικής περιόδου είναι η Πέμπτη 24/06/2021.

Οι εκπαιδευτές μπορούν να ορίσουν καταληκτική ημερομηνία παράδοσης των εργασιών νωρίτερα της Πέμπτης 24/06.

Για το λόγο αυτό, παρακαλείστε για την έγκαιρη ενημέρωση και ορθή τήρηση των προθεσμιών παράδοσης των εργασιών σας.

Διεύθυνση ΔΙΕΚ Λευκάδας