Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

Σύνδεσμος για τηλεσυνάντηση Webex
- Τετάρτη, 03 Μαρτίου 2021 -

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί οι σύνδεσμοι webex, για τα μαθήματα όλων των ειδικοτήτων.

Θα βρείτε το σύνδεσμο στην ενότητα 'Σύνδεσμοι' του κάθε μαθήματος.

ΔΙΕΚ Λευκάδας