Διαδικασία κατάρτισης στο ΔΙΕΚ Λευκάδας κατά τη μερική επανέναρξη της δια ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας

Η Διεύθυνση του Δ.ΙΕΚ Λευκάδας, αφού έλαβε υπόψη της την εγκύκλιο Κ5/53712/14-5-2021/ΥΠΑΙΘ και τις ΚΥΑ που αφορούν στην εξάπλωση του covid-19, σας ενημερώνει για το χρονοδιάγραμμα αλλά και τον τρόπο διεξαγωγής των μαθημάτων και των εξετάσεων του εξαμήνου, για το χρονικό διάστημα από την 17η Μαΐου 2021 έως και την 30η Ιουνίου 2021, ημερομηνία κατά την οποία λήγει το Εαρινό εξάμηνο κατάρτισης 2021Α.

Διά Ζώσης και εξ ‘αποστάσεως διδασκαλία

Όλα τα ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ και ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ μαθήματα θα συνεχίσουν να διενεργούνται αποκλειστικά και μόνο με τη μέθοδο της εξ’ αποστάσεως κατάρτισης (σύγχρονη τηλεκπαίδευση) , με μοναδική εξαίρεση το μάθημα «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ» της ειδικότητας «ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ-ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ» που θα διεξαχθεί δια ζώσης στο ΕΚΑΒ Λευκάδας σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας που ορίζονται με την Δ1α/ΓΠ.οικ.69543/31-10-2020 ΚΥΑ όπως ισχύει σήμερα, με την ελάχιστη δυνατή επαφή των καταρτιζόμενων με κοινόχρηστο εξοπλισμό, υλικά, πάγκους εργασίας και επιφάνειες του εργαστηριακού χώρου. Τα μαθήματα όλων των ειδικοτήτων του εξαμήνου θα ολοκληρωθούν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021.

Τελικές εξετάσεις εξαμήνου

Οι τελικές εξετάσεις των μαθημάτων όλων των ειδικοτήτων θα γίνουν ΜΟΝΟ με την εκπόνηση γραπτών εργασιών  που θα δοθούν στους καταρτιζόμενους από τους εκπαιδευτές και θα ολοκληρωθούν μέχρι την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021, ώστε να γίνουν  τυχόν  επανεξετάσεις  και να εκδοθούν τα Τελικά Αποτελέσματα εξαμήνου 2021Α μέχρι 30 Ιουνίου.

Αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self-test)

Σε ό,τι αφορά τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο covid-19 (tests), όλοι οι εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι οι οποίοι συμμετέχουν σε δια ζώσης διδασκαλία (ειδικότητα: Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου), είναι υποχρεωμένοι να διενεργούν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self-test) και να δηλώνουν το αποτέλεσμα στη σχετική πλατφόρμα (self-testing.gov.gr). Η προμήθεια μπορεί να γίνει δωρεάν από τα φαρμακεία από την Τετάρτη 19-05-2021, για  τους εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους. Παραλαμβάνονται 2 tests κάθε φορά, 1 για κάθε εβδομάδα. Για την πρώτη εβδομάδα εφαρμογής (17-23/05/2021) και για το πρώτο test,  η δήλωση του αποτελέσματος  θα γίνει  σύμφωνα με την ΚΥΑ από 17-05-2021 έως 23-05-2021 και για όλα τα υπόλοιπα tests η δήλωση θα γίνεται κάθε Κυριακή.

Για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την ασφάλεια καταρτιζόμενων, εκπαιδευτών και διοικητικού προσωπικού συνεχίζουμε να  τηρούμε αυστηρά όλους τους   κανόνες, όπως αυτοί περιγράφονται στις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.