Ένταξη και επικαιροποίηση στοιχείων στο μητρώο εκπαιδευτών ΔΙΕΚ

Ενημερώνουμε τους υποψήφιους εκπαιδευτές στα ΔΙΕΚ αλλά και τους ήδη ενταγμένους, ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ένταξης και επικαιροποίησης στο μητρώο εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης ΔΙΕΚ παρατείνεται μέχρι την Κυριακή 25/07/2021 και ώρα 20.00.

Η πρόσβαση στο μητρώο γίνεται από τον παρακάτω σύνδεσμο:

http://mitrooiek.minedu.gov.gr