Αποτελέσματα εξαμήνου 2020Β – Ανανέωση εγγραφής για το 2021Α εξάμηνο

Τα τελικά αποτελέσματα και οι βαθμολογίες του 2020Β εξαμήνου έχουν αποσταλεί στο προσωπικό email του κάθε καταρτιζόμενου/-νης ξεχωριστά λόγω προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Οι καταρτιζόμενοι με τη λέξη ΕΠΙΤΥΧΗΣ στο απότέλεσμα, αποκτούν δικαίωμα εγγραφής στο επόμενο εξάμηνο 2021Α και πρέπει να στείλουν αίτηση ανανέωσης εγγραφής ηλεκτρονικά απο το προσωπικό τους email στο email της γραμματείας του ΙΕΚ μέχρι την Δευτέρα 22/02/2021.

Κατεβάστε την αίτηση ΕΔΩ