Πρόγραμμα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. – 1η εξεταστική περίοδος 2017

Δείτε το Πρόγραμμα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ.  1ης εξεταστικής περιόδου 2017 εδω