Χειμερινή Λειτουργία του ΔΙΕΚ Λευκάδας

Σας ενημερώνουμε ότι η λειτουργία του ΔΙΕΚ Λευκάδας κατά το χρονικό διάστημα από 1/9/2017 έως 30/6/2018  θα είναι απογευματινή. Ώρες συναλλαγής με το κοινό κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα: 15.00 – 18.00.