Ανακοινώθηκαν οι ερωτήσεις για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Νέου Τύπου

Δείτε τον κατάλογο ερωτήσεων εδώ