Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας
Ο κάτοχος διπλώματος ΙΕΚ στην ειδικότητα «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων» έχει πιστοποιήσει τις επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί σε κέντρα προσχολικής αγωγής (βρεφονηπιακούς σταθμούς) καθώς και σε εξαρτημένες ή μη εργασίες σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς ή σε κέντρα ειδικής αγωγής που φιλοξενούν βρέφη και νήπια ηλικίας 0-6 χρόνων, ιδιωτικούς ή του δημοσίου φορέα, σε συνεργασία με τον/την υπεύθυνο/η βρεφονηπιοκόμο ή νηπιαγωγό ή ειδικό παιδαγωγό.
Τομείς απασχόλησης

Ο κάτοχος διπλώματος ΙΕΚ στην ειδικότητα «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων» μπορεί να εργαστεί σε: – Δημόσιους και ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς – Νηπιαγωγεία – Ιδρύματα που έχουν σχέση με τη φροντίδα και διαπαιδαγώγηση παιδιών μέχρι 6 ετών – Παιδικές στέγες που ελέγχονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Βρεφονηπιακούς σταθμούς Δήμων, Κοινοτήτων, Υπουργείων, Οργανισμών, Εταιριών, κ.λ.π. – Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών – Παιδότοπους – Κατασκηνώσεις – Κέντρα Οικογενειακού Προγραμματισμού
Επαγγελματικά προσόντα
Τα επαγγελματικά προσόντα του/της κατόχου διπλώματος ΙΕΚ στην ειδικότητα «ΒοηθόςΒρεφονηπιοκόμων» συνίστανται στα ακόλουθα:
 Βοηθά στην ολόπλευρη ανάπτυξη (σωματική, νοητική, ψυχοκινητική, συναισθηματική και κοινωνική) του παιδιού της προσχολικής ηλικίας, εφαρμόζοντας κατάλληλες παιδαγωγικές μεθόδους.
 Παρέχει φροντίδα στο παιδί από τη βρεφική μέχρι την νηπιακή του ηλικία σε θέματα ατομικής υγιεινής.
 Φροντίζει για την αγωγή παιδιών με ιδιαιτερότητες.
 Εφαρμόζει μέτρα πρόληψης ατυχημάτων σε οποιοδήποτε χώρο φιλοξενίας του παιδιού.
 Παρέχει πρώτες βοήθειες και ενεργεί κατάλληλα σε επείγουσες καταστάσεις.
 Απασχολεί δημιουργικά τα βρέφη και τα νήπια και ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους στις διάφορες δραστηριότητες.
 Παρέχει πληροφορίες στους γονείς για θέματα διαβίωσης που αφορούν το παιδί, κατόπιν συνεννόησης με τον υπεύθυνο/η.
Επαγγελματικά καθήκοντα
Τα επαγγελματικά καθήκοντα του αποφοίτου της ειδικότητας «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων» των ΙΕΚ, συνοψίζονται στα ακόλουθα:
 Βοηθάει τον/την Βρεφονηπιοκόμο στην απασχόληση των νηπίων και των βρεφών.
 Επιβλέπει την σωματική καθαριότητα των νηπίων και των βρεφών
 Αναπληρώνει τον/την Βρεφονηπιοκόμο.

Δείτε σχετικά:

Οδηγός Σπουδών Ειδικότητας
Ερωτήσεις Πιστοποίησης