Τεχνικός τουριστικών μονάδων & επιχειρήσεων φιλοξενίας (Γ’ Εξάμηνο)

Γενικές Πληροφορίες

Το επάγγελμα αυτό στοχεύει στην διασφάλιση της απρόσκοπτης και αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών φιλοξενίας, σύμφωνα πάντα με τους κανονισμούς, την πολιτική , τις διαδικασίες, και το σύστημα ποιότητας που εφαρμόζονται στις εγκαταστάσεις διαμονής και φιλοξενίας, και που αποσκοπούν στην ικανοποίηση του πελάτη.

Μπορεί να ασκηθεί σε διαφορετικά επαγγελματικά περιβάλλοντα : ξενοδοχεία οποιουδήποτε μεγέθους, συμπεριλαμβανομένων των ξενοδοχείων πολυτελείας, κρουαζιέρες, κάμπινγκ, κέντρα υποδοχής (νέων, ηλικιωμένων, ατόμων με ειδικές ανάγκες, κλπ.)

Το επαγγελματικό περιβάλλον καλύπτει επομένως πολλούς τύπους εργασιακών χώρων προσφέροντας τη δυνατότητα απασχόλησης σε ποικίλες δραστηριότητες ή θέσεις εργασίας.

Στο πλαίσιο οργάνωσης της υποδοχής και φιλοξενίας, επικοινωνίας με τον πελάτη μετά την αναχώρησή του, ο υπεύθυνος διαμονής προβαίνει στους αναγκαίους διακανονισμούς, τόσο όσον αφορά το δικό του πόστο όσο και τις λοιπές υπηρεσίες των εγκαταστάσεων διαμονής και φιλοξενίας, προκειμένου η διαμονή του πελάτη να ανταποκρίνεται με τον καλύτερο τρόπο στις προσδοκίες του. Συντονίζει τις ενέργειες διαχείρισης που αφορούν την έκδοση τιμολογίων, επιβλέπει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, βασίζεται στις υπηρεσίες υποδοχής για την προβολή της εικόνας της επιχείρησης και παρακολουθεί ο ίδιος τον φάκελο του πελάτη προκειμένου να εξασφαλίσει την αφοσίωσή του.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής αξιοποίησης της επιχείρησης, εμπλέκεται στην καθοδήγηση της εμπορικής πολιτικής, συμμετέχει στην δρομολόγηση προωθητικών δράσεων και συμβάλλει στην εφαρμογή ενός συστήματος ποιότητας.

Δείτε σχετικά: