Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας
Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» των ΙΕΚ, έχει λάβει τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες σε ό,τι αφορά τις βασικές νοσηλευτικές πράξεις, οι οποίες μαζί με την αποκτηθείσα εμπειρία από το πρακτικό μέρος της κατάρτισής του, τον καθιστούν ικανό να ανταποκριθεί σε ένα ευρύ πεδίο επαγγελματικών δραστηριοτήτων, το οποίο εκτείνεται από τη νοσηλεία του ασθενή ως την έρευνα και την εφαρμογή Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας,.
Τομείς απασχόλησης
Ολοκληρώνοντας τις σπουδές του ο/η καταρτιζόμενος/η, έχει αποκομίσει όλες τις γνώσεις που τον /την καθιστούν ικανό / ή να εργασθεί σε ολόκληρο το φάσμα των δομών περίθαλψης, όπως:
? Δημόσια ή Ιδιωτικά Νοσοκομεία
? Δημόσιες ή Ιδιωτικές Κλινικές
? Κοινοτικά Κέντρα
? Γηροκομεία
? Θεραπευτήρια χρόνιων παθήσεων
? Κέντρα Υγείας
? Δομές κοινωνικής πρόνοιας (ΚΗΦ ,πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι κ.ά.)
? Ψυχιατρικές δομές

ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ: