Διασώστης – Πλήρωμα ασθενοφόρου

Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (Προφίλ Επαγγέλματος)
Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας
O απόφοιτος των ΙΕΚ της ειδικότητας «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου», με τις εξειδικευμένες γνώσεις δεξιότητες και ικανότητες που απέκτησε με την ολοκλήρωση της κατάρτισης του, είναι σε θέση να εφαρμόζει τις αρχές της επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας.
Ο «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» λειτουργεί είτε αυτόνομα είτε υπό τις εντολές του ιατρού, εφαρμόζοντας τις τεχνικές και τα μέσα της προνοσοκομειακής περίθαλψης.
Ειδικότερα:

 • Αντιμετωπίζει τις απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις στον τόπο του συμβάντος
 • Συμβάλλει στη σταθεροποίηση της κατάστασης της υγείας του οξέως πάσχοντος και στη διακομιδή του στην πλησιέστερη υγειονομική μονάδα
 • Συνεργάζεται με ομάδες διάσωσης σε περιπτώσεις ατυχημάτων ή μαζικών καταστροφών
 • Εφαρμόζει τις ιατρικές οδηγίες

Ο «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» ασκεί ένα επάγγελμα με υψηλές απαιτήσεις αλλά και με μεγάλη ηθική ικανοποίηση λόγω της προσφοράς του στο κοινωνικό σύνολο.

Επαγγελματικά καθήκοντα
Επαγγελματικά καθήκοντα του διπλωματούχου της ειδικότητας «Διασώστης − Πλήρωμα Ασθενοφόρου» των ΙΕΚ, σύμφωνα με το ΠΔ 62/2007 (ΦΕΚ 70/Α/2007) και τα διεθνή πρωτόκολλα, είναι οι ακόλουθες επείγουσες πράξεις:

 • Έλεγχος και μέτρηση ζωτικών σημείων και ειδικότερα: των αναπνοών, των σφύξεων, της αρτηριακής πίεσης και της θερμοκρασίας σώματος
 • Διασφάλιση αεραγωγού σε επείγουσες καταστάσεις χρησιμοποιώντας:
  • τεχνικές με τα χέρια
  • βασικούς αεραγωγούς (στοματοφαρυγγικός – ρινοφαρυγγικός αεραγωγός)
 • Υποστήριξη της αναπνοής με:
  • χορήγηση οξυγόνου
  • αυτοδιατεινόμενο ασκό (ambu)
 • Αντιμετώπιση τραυμάτων, ασηψία−αντισηψία, φροντίδα
 • Έλεγχος εξωτερικής αιμορραγίας:
  • με άμεση πίεση
  • με ίσχαιμη περίδεση
 • Ακινητοποίηση τραυματία και ασφαλής διακομιδή ασθενούς με:
  • χρήση αυχενικού κολάρου (περιλαίμιου)
  • χρήση σανίδας πολυτραυματία
  • χρήση στρώματος πολυτραυματία
  • χρήση κοίλου ή διαιρούμενου φορείου
  • χρήση φορείου τροχήλατου
  • χρήση καρέκλας τροχήλατης
  • χρήση σκελετικής έλξης
  • χρήση γιλέκου απεγκλωβισμού
  • διενέργεια επείγοντος απεγκλωβισμού βάσει αναλόγου πρωτοκόλλου
  • χρήση αερονάρθηκων
 • Τοποθέτηση περιφερικών φλεβικών γραμμών και χορήγηση υγρών όπου απαιτείται
 • Διατήρηση θερμοκρασίας σώματος του ασθενούς
 • Βασική υποστήριξη της ζωής (Καρδιοπνεμονική Αναζωογόνηση)
 • Εφαρμογή και χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή
 • Παρακολούθηση λειτουργίας συσκευών έγχυσης υγρών και τυχουσών παροχετεύσεων
 • Λήψη μέτρων για την ασφάλεια του ασθενούς και του διασώστη
 • Μέτρα ασηψίας−αντισηψίας του χώρου και των εξαρτημάτων των μέσων διακομιδής
 • Παρακολούθηση της λειτουργίας συσκευών εξοπλισμού των μέσων διακομιδής καθώς και αναφορά πιθανών βλαβών αυτών
 • Φροντίδα για τον άρτιο εξοπλισμό του μέσου διακομιδής
 • Διακομιδή ασθενούς στον κατάλληλο υγειονομικό σχηματισμό, με την κατάλληλη κατά περίσταση ταχύτητα, την χρήση ηχητικών και φωτεινών βοηθημάτων όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, πάντα όμως ακολουθώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας
 • Λήψη και διαχείριση τηλεφωνικών κλήσεων και παροχή οδηγιών για πρώτες βοήθειες σε πολίτες
 • Επικοινωνία με το συντονιστικό κέντρο
 • Λήψη ηλεκτροκαρδιογραφήματος με εντολή ιατρού
 • Βοήθεια στο γιατρό:
  • σε επείγουσες ιατρικές ενέργειες (συρραφή τραύματος, ενδοτραχειακή διασωλήνωση κ.λπ.)
  • σε χορήγηση φαρμάκων
  • σε εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής
 • Συμμετοχή σε ομάδες που αντιμετωπίζουν καταστάσεις μαζικών απωλειών υγείας:
  • μαζικού συμβάντος (ατύχημα)
  • μαζικής καταστροφής (σεισμοί, πλημμύρες, κ.λπ)
  • Χημικών Βιολογικών Ραδιολογικών Πυρηνικών απειλών
 • Ενημέρωση εγγράφως του υγειονομικού προσωπικού του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) κατά την παράδοση του ασθενούς
 • Οδήγηση ασθενοφόρου οχήματος, προαιρετικά οδήγηση μοτοσυκλέτας άμεσης επέμβασης
 • Βοήθεια επιτόκου σε φυσιολογικό τοκετό

Επείγουσες πράξεις, οι οποίες δεν αναφέρονται παραπάνω, δύνανται να ασκούνται από τους αποφοίτους της
ειδικότητας «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» μόνο όταν ανατίθενται με απευθείας εντολή ιατρού και
πάντοτε στο πλαίσιο του γνωστικού αντικειμένου αυτών.

Δείτε σχετικά: